[ux_banner height=”200px” bg=”3036″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 89%”]

[text_box width=”48″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Cloud Hosting

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

Modun Cloud Hosting

[gap]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Sinh Viên” price=”25.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 300 MB [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : 10″]

[bullet_item text=”Email : 10″]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 1″]

[bullet_item text=”Addon domain : 0″]

[bullet_item text=”Park domain : 3″]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Cá Nhân” price=”65.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 1 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : 15″]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 1″]

[bullet_item text=”Addon domain : 0″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Cá Nhân++” price=”75,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 1.5 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 1″]

[bullet_item text=”Addon domain : 0″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Bán Chuyên Nghiệp” price=”100,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 2 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 3″]

[bullet_item text=”Addon domain : 1″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Chuyên Nghiệp” price=”135,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 3 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 5″]

[bullet_item text=”Addon domain : 2″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Chuyên Nghiệp++” price=”210,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 5 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 8″]

[bullet_item text=”Addon domain : 3″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Doanh Nghiệp” price=”270,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 7 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 10″]

[bullet_item text=”Addon domain : 3″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Thương Mại Điện Tử” price=”380,000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 10 Gb [SSD]”]

[bullet_item text=”Băng Thông : unlimited”]

[bullet_item text=”Sub-domain : unlimited”]

[bullet_item text=”Email : unlimited”]

[bullet_item text=”FTP : unlimited”]

[bullet_item text=”Database : 15″]

[bullet_item text=”Addon domain : 5″]

[bullet_item text=”Park domain : unlimited”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]