[ux_banner height=”200px” bg=”3036″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 69%”]

[text_box width=”79″ width__sm=”92″ position_x=”50″ position_y=”50″]

VPS Server ảo hóa

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

Modun Cloud VPS

[gap]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#1″ price=”160.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 1 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 1024 MB”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#2″ price=”250.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 2 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 3 GB”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#3″ price=”360.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 3 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 4 GB”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#4″ price=”550.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 4 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 6 GB”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#5″ price=”1.200.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 5 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 8 Gb”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#6″ price=”2.000.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 6 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 16 Gb”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”VPS#7″ price=”2.500.000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”CPU : 8 core”]

[bullet_item]

“]

[bullet_item text=”RAM : 32 Gb”]

[bullet_item text=”Bandwidth : Unlimited”]

[bullet_item text=”Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC”]

[bullet_item text=”Hệ điều hành : Linux”]

[bullet_item text=”Backup : Hàng tuần”]

[bullet_item text=”Panel : Free Direct Admin”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]