[ux_banner height=”200px” bg=”3036″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 89%”]

[text_box width=”46″ width__sm=”85″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Dịch vụ Tổng đài doanh nghiệp Modun

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

MODUN PHONE

[gap]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#0″ price=”130 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 3″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 1 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#1″ price=”330 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 10″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 5 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#2″ price=”480 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 20″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 10 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#3″ price=”580 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 50″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 15 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#4″ price=”1 100 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 100″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 20 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”MODUNPHONE#5″ price=”1 900 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Máy nhánh : 200″]

[bullet_item text=”Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Dung lượng ghi âm : 40 GB”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]