[ux_banner height=”200px” bg=”3036″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 69%”]

[text_box width=”79″ width__sm=”92″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Dịch vụ Tổng đài doanh nghiệp Modun

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

Email Doanh nghiệp – An Toàn, Riêng Tư, Không Có Quảng Cáo

[gap]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#1″ price=”80 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 20 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#2″ price=”120 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 50 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#3″ price=”200 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 100 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#4″ price=”320 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 200 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#5″ price=”480 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 400 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#6″ price=”650 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 400 GB”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”Email#7″ price=”800 000đ/ tháng” featured=”true” depth=”1″]

[bullet_item text=”Dung lượng : 2T”]

[bullet_item text=”Địa chỉ Email : Không giới hạn”]

[bullet_item text=”Mã hóa SSL”]

[bullet_item text=”Spam Assassin & Antivirus”]

[bullet_item text=”Catch all”]

[bullet_item text=”SPF / DKIM / DomainKeys”]

[bullet_item text=”(Giá trên chưa bao gồm VAT)”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]