Cách cài đặt và gỡ cài đặt Window Service

cach-cai-dat-va-go-window-service

 Hướng dẫn cài đặt bằng tiện ích InstallUtil.exe

> Xem thêm: phần mềm quản lý bán hàng tối ưu nhất

 1. Từ menu Bắt đầu , chọn thư mục Visual Studio < phiên bản > , sau đó chọn Dấu nhắc Lệnh dành cho Nhà phát triển cho VS < phiên bản > .Dấu nhắc lệnh dành cho nhà phát triển cho Visual Studio xuất hiện.
 2. Truy cập thư mục chứa tệp thực thi đã biên dịch của dự án của bạn.
 3. Chạy InstallUtil.exe từ dấu nhắc lệnh với tệp thực thi của dự án của bạn dưới dạng tham số:
  installutil <yourproject>.exe
  

  Nếu bạn đang sử dụng Dấu nhắc lệnh dành cho nhà phát triển cho Visual Studio, thì InstallUtil.exe phải nằm trên đường dẫn hệ thống. Nếu không, bạn có thể thêm nó vào đường dẫn hoặc sử dụng đường dẫn đủ điều kiện để gọi nó. Công cụ này được cài đặt với .NET Framework trong % WINDIR% \ Microsoft.NET \ Framework [64] \ <framework_version> .

>Xem thêm: công ty phần mềm

 Hướng dẫn gỡ cài đặt bằng tiện ích InstallUtil.exe

 1. Từ menu Bắt đầu , chọn thư mục Visual Studio < phiên bản > , sau đó chọn Dấu nhắc Lệnh dành cho Nhà phát triển cho VS < phiên bản > .Dấu nhắc lệnh dành cho nhà phát triển cho Visual Studio xuất hiện.
 2. Chạy InstallUtil.exe từ dấu nhắc lệnh với đầu ra của dự án của bạn dưới dạng tham số:
  installutil /u <yourproject>.exe
  
 3. Sau khi tệp thực thi cho một dịch vụ bị xóa, dịch vụ có thể vẫn còn trong sổ đăng ký. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng lệnh sc delete để xóa mục nhập cho dịch vụ khỏi sổ đăng ký.

 Hướng dẫn cài đặt bằng PowerShell

 1. Từ menu Bắt đầu , chọn thư mục Windows PowerShell , sau đó chọn Windows PowerShell .
 2. Truy cập thư mục chứa tệp thực thi đã biên dịch của dự án của bạn.
 3. Chạy lệnh ghép ngắn Dịch vụ mới với đầu ra của dự án của bạn và tên dịch vụ dưới dạng các tham số:
  New-Service -Name "YourServiceName" -BinaryPathName <yourproject>.exe
  

> Xem thêm: phần mềm quản lý spa chuyên nghiệp

 Hướng dẫn gỡ cài đặt bằng PowerShell

 1. Từ menu Bắt đầu , chọn thư mục Windows PowerShell , sau đó chọn Windows PowerShell .
 2. Chạy lệnh ghép ngắn Remove-Service với tên dịch vụ của bạn làm tham số:
  Remove-Service -Name "YourServiceName"
  

Sau khi tệp thực thi cho một dịch vụ bị xóa, dịch vụ có thể vẫn còn trong sổ đăng ký. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng lệnh sc delete để xóa mục nhập cho dịch vụ khỏi sổ đăng ký.

 1. sc.exe delete "YourServiceName"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0917636169