Có Bạn hỏi Tôi rằng: “có phải RFID tốt hơn mã vạch” ?

rfid và mã vạch ai tốt hơn

Cuộc Chiến Sinh Tồn

RFID và mã vạch: RFID không nhất thiết phải tốt hơn mã vạch. Hai là những công nghệ khác nhau và có các ứng dụng khác nhau, đôi khi trùng lặp. Trong nhiều trường hợp, RFID cung cấp những lợi thế so với các mã vạch truyền thống. Sự khác biệt lớn giữa hai là mã vạch là công nghệ đường nhìn. Nghĩa là, một máy quét phải “nhìn” mã vạch để đọc nó, có nghĩa là mọi người thường phải định hướng mã vạch về phía máy quét để nó được đọc.

Một ưu điểm của RFID là công nghệ không đòi hỏi đường nhìn. Thẻ RFID có thể được đọc miễn là chúng nằm trong phạm vi của người đọc. Mã vạch cũng có những thiếu sót khác. Nếu nhãn bị rách hoặc bị bẩn hoặc đã rơi ra, không có cách nào để quét mục này, và mã vạch chuẩn chỉ xác định nhà sản xuất và sản phẩm chứ không phải sản phẩm duy nhất. Ví dụ: Mã vạch trên một hộp sữa giống như nhau, làm cho nó không thể xác định cái nào có thể vượt qua ngày hết hạn của nó đầu tiên.

Xem bảng dưới đây để so sánh trực tiếp hai giải pháp công nghệ.

So sánh RFID và Mã Vạch.

Giải Pháp RFID:

 • Tỷ lệ đọc: Thông lượng cao. Nhiều thẻ (> 100) có thể được đọc đồng thời.
 • Đường Ngắm: Không yêu cầu. Các mặt hàng có thể được định hướng theo bất kỳ hướng nào, miễn là nó nằm trong phạm vi đọc và không bao giờ được yêu cầu trực tiếp đường.
 • Vốn Nhân Lực: Hầu như không có gì. Sau khi chạy và chạy, hệ thống sẽ hoàn toàn tự động.
 • Khả Năng Đọc/Ghi :Không chỉ là đọc. Khả năng đọc, viết, sửa đổi và cập nhật.
 • Độ Bền : Cao. Bảo vệ tốt hơn, và thậm chí có thể được gắn bên trong, do đó, nó có thể được đọc trong môi trường khắc nghiệt.
 • Bảo Vệ: Cao. Khó khăn để nhân rộng. Dữ liệu có thể được mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu hoặc bao gồm tính năng “diệt” để xóa dữ liệu vĩnh viễn, do đó thông tin được lưu trữ an toàn hơn nhiều.

Giải Pháp Mã Vạch :

 • Tỷ lệ đọc: Thông lượng rất thấp. Thẻ chỉ có thể được đọc bằng tay, mỗi lần một lần.
 • Đường Ngắm: Chắc chắn yêu cầu. Máy quét phải thể chất nhìn thấy mỗi mục trực tiếp để quét, và các mặt hàng phải được định hướng một cách rất cụ thể.
 • Vốn Nhân Lực: Yêu cầu lớn. Người lao động phải quét từng thẻ.
 • Khả Năng Đọc/Ghi : Chỉ đọc. Khả năng đọc các mục và không có gì khác.
 • Độ Bền : Thấp. Dễ dàng bị hư hỏng hoặc bị loại bỏ; không thể đọc nếu bẩn hoặc nhờn.
 • Bảo Vệ: Thấp. Dễ dàng sao chép hoặc giả mạo.

Sự Khác Biệt Bổ Sung.

Tuy nhiên, đường ống chỉ là một trong những khác biệt giữa hai người. Các công ty sử dụng phần mềm theo dõi mã vạch, cho dù tài sản cố định hay hàng tồn kho, đòi hỏi nhân công phải quét từng nhãn một cách riêng biệt. Nhưng khi một doanh nghiệp sử dụng phần mềm theo dõi RFID, có thể đọc được hàng trăm thẻ mỗi giây vì các thẻ được kích hoạt bằng tín hiệu radio từ người đọc. Do đó, thời gian cần để thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải quét nhiều mục có thể được giảm đáng kể.

Ngoài ra, thẻ RFID có thể được đọc từ cách xa tới 100m. Công nghệ RFID cũng không bị cản trở bởi một số vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến việc quét mã vạch, chẳng hạn như nhãn bẩn, xé rách hoặc bị che khuất. Nhãn mã vạch dễ bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này bởi vì chúng thường được in trên giấy hoặc plastic, cả hai đều dễ bị hư hỏng. Các thẻ RFID có nhiều yếu tố hình thức, từ nhãn giấy cho đến chất dẻo cứng cực kỳ bền. Tuy nhiên, việc sử dụng RFID có thể bị cản trở bởi các kim loại và một số vật liệu lỏng. Những yếu tố này có thể cản trở các tín hiệu radio, làm cho người đọc tương tác chính xác với các thẻ khó hoặc không thể.

Ngoài tính hiệu quả và hiệu quả, chi phí cũng có thể là một nhân tố chính khi xem xét một hệ thống theo dõi cho tài sản và hàng tồn kho của một người. Theo dõi tài sản mã vạch có thể rẻ hơn đáng kể so với việc thực hiện theo dõi tài sản và / hoặc hệ thống theo dõi kho hàng RFID. Từ thẻ hoặc phương tiện nhãn cho độc giả chuyên biệt và ăng-ten, các thành phần hệ thống RFID nên được lựa chọn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể của tổ chức và các hạng mục cần theo dõi.

Hai là khác nhau trong nhiều cách, và một là không nhất thiết phải tốt hơn so với khác. Lý tưởng nhất là công ty nên đánh giá khoảng không quảng cáo hoặc nhu cầu theo dõi tài sản cố định và cân nhắc sự khác biệt tích cực và tiêu cực giữa mã vạch và thẻ RFID.

ModunSoft kết hợp cả hai công nghệ, cung cấp một mã vạch và giải pháp RFID đầy đủ trong một phần mềm quản lý. Về cơ bản nó là phần mềm theo dõi tài sản RFID cũng hỗ trợ theo dõi nội dung mã vạch với cùng giá hoặc thấp hơn hầu hết các hệ thống mã vạch. Nếu bạn không chắc chắn điều nào là tốt nhất cho tổ chức của bạn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Chuyên gia ứng dụng thân thiện và am hiểu của chúng tôi đang đứng để giúp bạn.