Dịch vụ hóa đơn điện tử ModunSoft

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.

 

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn.
2. Hệ thống EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Phương án 2: Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống EINVOICE cung cấp.
2. Hệ thống EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

ĐỊNH DẠNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ?

Định dạng của hóa đơn điện tử là XML, kiểm tra bằng lượt đồ XML (schema).

– Định dạng hiển thị bằng xslt.
– Định dạng chữ ký số tuân theo chuẩn xades – Là chuẩn ký XML được quy định bởi Bộ thông tin và truyền thông.
– Hóa đơn điện tử của có dung lượng nhỏ, dễ lưu trữ với số lượng lớn; Dễ dàng xử lý, tùy chỉnh tùy theo yêu cầu hóa đơn của doanh nghiệp, tích hợp đơn giản với các hệ thống khác như ERP, CRM

CẤU TRÚC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỒM CÓ

ArisingDate : Ngày Tháng năm của HÓA ĐƠN.
InvoiceName : Tên HÓA ĐƠN.
SerialNo : Kí hiệu HÓA ĐƠN.
InvoicePattern : Kí hiệu mẫu HÓA ĐƠN.
InvoiceNo : Số HÓA ĐƠN.
KindofPayment : Hình thức thanh toán.

Kind of Payment : Hình thức thanh toán.
ComName : Tên đơn vị bán hàng.
ComTax Code : Mã số thuế của đơn vị bán hàng.
ComAddress : Địa chỉ đơn vị bán hàng.
ComPhone : Số điện thoại của đơn vị bán hàng.
ComBankNo : Số tài khoản ngân hàng của đơn vị bán hàng.
ComBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của đơn vị bán hàng.

Buyer : Tên người mua (khách hàng).
CusCode : Mã khách hàng.
CusName : Công ty người mua.
CusTaxCode : Mã số thuế khách hàng.
CusPhone : Số điện thoại khách hàng.
CusAddress : Địa chỉ khách hàng.
CusBankNo : Số tài khoản của khách hàng.
CusBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của khách hàng.

Products : Danh sách hàng hóa – dịch vụ. Thông tin hàng hóa – dịch vụ. Code : Mã sản phẩm.
Remark : Thông tin ghi chú.
Total : Tổng giá trị của sản phẩm (chưa bao gồm thuế VAT).
ProdName : Tên sản phẩm – dịch vụ.
ProdUnit : Đơn vị tính.
ProdQuantity : Số lượng.
ProdPrice : Đơn giá.
Discount : Phần trăm chiết khấu của hàng hóa dịch vụ.
DiscountAmount : Số tiền chiết khấu của hàng hóa dịch vụ.
VATRate : Thuế suất VAT của hàng hóa dịch vụ.
VATAmount : Tiền thuế VAT của hàng hóa dịch vụ.
Amount : Thành tiền của hàng hóa dịch vụ (Đã bao gồm thuế VAT).

SignDate : Ngày xuất HÓA ĐƠN.
SignatureValue : Thông tin chữ ký số

Trên là các trường dữ liệu cơ bản, được sử dụng cho mẫu hóa đơn phổ biến của cơ quan thuế ban hành.
Trường hợp các doanh nghiệp cần thiết kế mẫu hóa đơn riêng theo yêu cầu, sẽ khảo sát và bổ sung các trường dữ liệu để đảm bảo yêu cầu quản trị tại doanh nghiệp.

QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ HOÀN TẤT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HĐĐT

 • Bước 1: Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký của KH, khách hàng sẽ nhận được 01 form mẫu phiếu đăng ký HĐĐT, và bảng giá chi tiết dịch vụ (thời gian tối đa 30 phút).
 • Bước 2: Sau khi khách hàng nhận được form mẫu đăng ký điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và gửi lại cho ModunSoft, gửi kèm giấy phép kinh doanh, Mẫu hóa đơn đang sử dụng, Logo công ty,…
 • Bước 3: sau khi nhận được phiếu đăng ký, và các giấy tờ yêu cầu liên quan tiến hành thiết kế hóa đơn mẫu (thời gian thiết kế 1- 3 ngày).
 • Bước 4: Sau khi thiết kế hóa đơn xong Khách hàng sẽ đối chiếu kiểm tra lại thông tin và tiến hành lập hợp đồng và ký hợp đồng, thanh toán dịch vụ và khởi tạo hệ thống cung cấp tài khoản (thời gian 5-7 ngày).
 • Bước 5: Thời gian tích hợp hệ thống (nếu có) – tùy mô hình doanh nghiệp, hệ thống phần mềm kế toán của doanh nghiệp.
 • Bước 6: Khách hàng đăng ký nộp tờ đăng ký sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành trực tiếp cơ quan thuế hoặc qua cổng điện tử cơ quan thuế (thời gian xét duyệt 5-7 ngày).

ĐẶC ĐIỂM, THẾ MẠNH CỦA GIẢI PHÁP HĐĐT

 • Phát hành nhanh chóng theo lô lớn.
 • Dễ dàng trong việc lưu trữ.
 • Tích hợp trực tiếp vào một loạt các hệ thống ERP bao gồm SAP, Sun Systems, Dynamics NAV, GP & AX, Proactis và nhiều hơn nữa.
 • Hóa đơn được miễn phí lưu trữ 10 năm tại 2 IDC đạt chuẩn Tier3 thế giới
  • Hà Nội: IDC Nam Thăng Long
  • HCM: IDC Tân Thuận
 • Thiết bị ký số chuyên dụng tốc độ cao HSM (Hardware security Modules) giúp cho việc phát hành hóa đơn nhiều điểm đồng thời, nhưng dữ liệu hóa đơn vẫn lưu trữ tập trung và theo nguyên tắc thời gian liên tục, liền dãy.
 • Hạ tầng, dịch vụ trải khắp Việt Nam – 63 tỉnh thành phố.
 • Tổng đài 800126 – với hơn 200 chuyên viên chăm sóc khách hàng 24/24.

Cải thiện cách lập & lưu trữ hoá đơn của bạn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


CƯỚC DỊCH VỤ TÍNH THEO SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

STT Tên gói cước Số lượng hóa đơn Đơn giá (VNĐ)
1 HD200 200 1,000
2 HD300 300 1,000
3 HD500 500 840
4 HD1000 1,000 670
5 HD2000 2,000 500
6 HD5000 5,000 430
7 HD10000 10,000 360
8 HD_Max 1,000,000 300
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Lưu ý:

 • Gói HĐ200 chỉ sử dụng cho năm tài chính đăng ký, số lượng hóa đơn đã đăng ký không sử dụng hết trong năm tài chính phải hủy và đăng ký số lượng hóa đơn mới cho năm kế tiếp.
 • Từ Gói HĐ300 trở lên, số hóa đơn đã đăng ký được sử dụng hết với số lượng đã mua không áp dụng theo năm tài chính.

Hoặc Gọi 0917 63 61 69 để được tư vấn