[SQL Server] Khắc phục lỗi database hiển thị trạng thái Restoring…

Đôi lúc bạn thấy database của mình ở trạng thái “Restoring…” và không truy cập được, mặc dù bạn không làm gì cả.

Before

Để khắc phục lỗi này chúng ta làm như sau:

Mở một cửa sổ query mới, gõ lệnh sau:

RESTORE DATABASE {Tên database} WITH RECOVERY

Action

Sau khi gõ lệnh trên, refresh lại danh sách database bạn sẽ thấy trạng thái trở lại bình thường.

After

Cheer!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.