Modun Cloud Hosting

Sinh Viên


 • Dung lượng : 300 MB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 10
 • Email : 10
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
 • Park domain : 3

30.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá Nhân


 • Dung lượng : 1 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 15
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
 • Park domain : unlimited

54.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá Nhân++


 • Dung lượng : 2 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
 • Park domain : unlimited

78.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bán Chuyên Nghiệp


 • Dung lượng : 6 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 3
 • Addon domain : 1
 • Park domain : unlimited

120.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp


 • Dung lượng : 8 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 5
 • Addon domain : 2
 • Park domain : unlimited

162.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp++


 • Dung lượng : 15 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 8
 • Addon domain : 3
 • Park domain : unlimited

252.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Doanh Nghiệp


 • Dung lượng : 20 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 10
 • Addon domain : 3
 • Park domain : unlimited

324.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Thương Mại Điện Tử


 • Dung lượng : 30 Gb [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 15
 • Addon domain : 5
 • Park domain : unlimited

456.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)