Đã triển khai tại hồ bơi của toà nhà Landmark 72 tại Hà Nội với vốn đầu tư của Hàn Quốc.

Liên hệ:

Hotline: 0917 63 61 69 (Huy)
Email: info@modunsoft.com

Một số hình ảnh dự án: