Hướng dẫn sử dụng Thiết bị ghi âm điện thoại Tansonic bằng hình ảnh, Kêt nối nghe file ghi âm từ xa, Sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng

Xem thêm: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị ghi âm điện thoại Tansonic

Các bạn tải phần mềm ghi âm tại: Phần mềm ghi âm điện thoại

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM

1. Đăng nhập hệ thống: User name/password = admin/admin

a. Đăng nhập tại chương trình cài đặt thiết bị ghi âm

Phần mềm ghi âm điện thoại

b. Phân quyền cho các máy đăng nhập từ xa qua mạng LAN

Cài đặt thêm tài khoản cho các máy khác truy cập từ xa qua mạng LAN để nghe kiểm tra file ghi âm

– Vào System Setting -> chọn Tab Password option -> Tạo tên và pass với quyền bất kỳ như hình sau

Phần mềm ghi âm điện thoại

c. Đăng nhập tại các máy client qua mạng LAN

Phần mềm ghi âm điện thoại

2. Giao diện sử dụng phát sinh cuộc gọi:

Phần mềm ghi âm điện thoại

3. Nơi lưu file ghi âm và cách backup dữ liệu

Phần mềm ghi âm điện thoại

– Lưu tập chung: Tất cả các line ghi âm sẽ được lưu chung vào 1 thư mục và phân theo ngày tháng

– Lưu mỗi line 1 thư mục: Mỗi line ghi âm sẽ được lưu vào 1 thư mục riêng và phân theo ngày tháng

4. Tìm kiếm file ghi âm

Phần mềm ghi âm điện thoại

Phần mềm ghi âm điện thoại

5. Kích hoạt chương trình khởi động cùng window

Phần mềm ghi âm điện thoại

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Kích hoạt chế độ hiển thị thông tin khách hàng

Phần mềm ghi âm điện thoại, quản lý khách hàng

2. Chạy phần mềm quản lý thông tin khách hàng

Phần mềm ghi âm điện thoại, quản lý khách hàng

3. Tìm kiếm thông tin khách hàng

Phần mềm ghi âm điện thoại, quản lý khách hàng

Xem thêm: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị ghi âm điện thoại Tansonic