1. Quy trình đăng ký xác thực

Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage > Chọn OA cần xác thức

Bước 2: Chọn mục Quản lý > Xác thực OA

Quy trình đăng ký xác thực

Quy trình đăng ký xác thực

Bước 3: Chọn cách xác thực phù hợp với tên OA & chọn bộ hồ sơ phù hợp.

Lựa chọn 1 trong 3 phương án xác thực:

– Xác thực theo tên doanh nghiệp: Áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng tên được thể hiện trên GPKD làm tên OA

– Xác thực theo tên thương hiệu: Áp dụng cho doanh nghiệp có tên OA khác với tên trên GPKD, doanh nghiệp  giấy xác nhận đăng ký thương hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp.

– Xác thực theo tên giao dịch khác: Áp dụng cho doanh nghiệp có tên OA khác với tên trên GPKD, doanh nghiệp KHÔNG có giấy xác nhận đăng ký thương hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp.

Chọn các xác thực phù hợp với tên OA

Chọn các xác thực phù hợp với tên OA

Bước 4: Chọn và nộp file giấy tờ xác thực.

Lưu ý: Trong thời gian duyệt chứng thực, bạn không thể nộp thêm các tài liệu khác lên hệ thống.

2.Thông báo kết quả xác thực tài khoản

Sau khi xác minh các tài liệu bạn cung cấp lên hệ thống, Zalo Official Account sẽ thông báo đến bạn kết quả xác thực. Kết quả xác thực sẽ được thông báo theo 2 hình thức: Thành công hoặc từ chối. Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến tài khoản Zalo của quản trị viên quản lý OA thông qua OA Zalo Official Account.

3. Xác thực lại tài khoản

Bạn có thể yêu cầu chứng thực tài khoản lại sau khi nhận được kết quả xác thực từ Zalo Official Account. Quy trình nộp lại giấy phép xác thực tương tự như quy trình xác thực tài khoản ở lần đầu.

Tham khảo thêm: Các tài liệu được chấp nhận chứng thực

4. Các vấn đề thường gặp khi xác thực không thành công

Vui lòng tham khảo các trường hợp yêu cầu xác thực bị từ chối tại mục Tại sao tài khoản OA của tôi xác thực không thành công ?