TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ
Khách hàng: CLB NUGYM NULIFE
Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP
ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý phòng Gym với giải pháp Checkin nhận diện khuôn mặt Face Id.
Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Tham khảo miễn phí: https://modungym.com
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO NUGYM TẠI Q.TÂN PHÚ