Chuẩn bị cho kỷ nguyên kỹ thuật nền tảng

DevOps đang chuyển sang một phương pháp tiếp cận chuẩn hóa hơn.

Trong gần một thế hệ, DevOps đã thống trị thế giới phát triển và vận hành phần mềm. Đây là một tập hợp các kỹ năng và phương pháp luận mà không nhà phát triển nào có thể thiếu. Pearl Zhu đã mô tả tầm quan trọng của nó trong cuốn sách “The Digital Master” của cô, nhấn mạnh rằng “Agile và DevOps là để khai thác sự tích hợp, tương tác và đổi mới”. Điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, nơi các nhóm quản lý phải chịu áp lực rất lớn để cung cấp giải pháp công nghệ sáng tạo tiếp theo.

Nhưng sự thay đổi đang diễn ra. Khi các tổ chức tìm cách di chuyển nhanh hơn và thực hiện các bước để giúp cuộc sống của các nhà phát triển dễ dàng hơn, DevOps đang chuyển sang một phương pháp tiếp cận chuẩn hóa hơn: kỹ thuật nền tảng. Sự phát triển này trong phương pháp luận phát triển phần mềm phản ánh nhu cầu về tính nhất quán và sự liên kết được cải thiện, hiện đang được áp dụng trên khắp các tổ chức. Mặc dù không hoàn toàn mới, nhưng nó đánh dấu sự tiến bộ có ý nghĩa trong cách chúng ta thiết kế, xây dựng và cung cấp phần mềm.

Sự chuyển đổi này tạo ra các cơ hội để tối ưu hóa các quy trình trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại này. Nhưng các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng cách điều hướng sự thay đổi dần dần từ DevOps sang kỹ thuật nền tảng – duy trì các lợi thế và giảm thiểu sự không nhất quán. Sự nhấn mạnh nằm ở việc nâng cao các khoản đầu tư hiện có hơn là thay thế hoàn toàn. Với quản lý thay đổi thận trọng, có cơ hội đưa sự tinh vi của DevOps lên một tầm cao mới.

DevOps đang chuyển sang một phương pháp tiếp cận chuẩn hóa hơn, được gọi là kỹ thuật nền tảng. Sự thay đổi này tạo ra các cơ hội để tối ưu hóa các quy trình, nhưng các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng cách điều hướng sự chuyển đổi. Bằng cách nâng cao các khoản đầu tư hiện có và quản lý thay đổi thận trọng, các tổ chức có thể tận dụng các lợi thế của kỹ thuật nền tảng để đưa sự tinh vi của DevOps lên một tầm cao mới.