Email Doanh nghiệp – An Toàn, Riêng Tư, Không Có Quảng Cáo

Email#1


 • Dung lượng : 10 GB
 • Địa chỉ Email : 20 Users
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

60.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#2


 • Dung lượng : 30 GB
 • Địa chỉ Email : 50 Users
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

120.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#3


 • Dung lượng : 50 GB
 • Địa chỉ Email : 100 Users
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

216.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#4


 • Dung lượng : 100 GB
 • Địa chỉ Email : 200 Users
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

320.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#5


 • Dung lượng : 200 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

550.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#6


 • Dung lượng : 400 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

850.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#7


 • Dung lượng : 1T
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

1.045.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)