Modun Cloud VPS

VPS#0


 • CPU : 1 core
 • HDD : 15GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 1024 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

108.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#1


 • CPU : 2 core
 • HDD : 40GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 2 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

192.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#2


 • CPU : 2 core
 • HDD : 60GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 3 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

300.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#3


 • CPU : 3 core
 • HDD : 80GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 4 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

432.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#4


 • CPU : 4 core
 • HDD : 100GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 6 Gb
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

660.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#5


 • CPU : 5 core
 • HDD : 180GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 8 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

1.440.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#6


 • CPU : 6 core
 • HDD : 280GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 16 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

2.400.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#7


 • CPU : 8 core
 • HDD : 360GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 32 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

2.750.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)