VPS Server ảo hóa

Modun Cloud VPS

VPS#1


 • CPU : 1 core
 • HDD : 20GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 1024 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

160.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#2


 • CPU : 1 core
 • HDD : 30GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 2048 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

250.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#3


 • CPU : 2 core
 • HDD : 45GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 3072 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

360.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#4


 • CPU : 4 core
 • HDD : 75GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 4096 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

550.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#5


 • CPU : 4 core
 • HDD : 150GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 8 Gb
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

1.200.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#6


 • CPU : 6 core
 • HDD : 220GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 16 Gb
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

2.000.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#7


 • CPU : 8 core
 • HDD : 300GB [SSD Cloud Storage]
 • RAM : 16 Gb
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC
 • Hệ điều hành : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin

2.500.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)