TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM
Khách hàng: CLB GEMS FITNESS
Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP
ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id.
Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Tham khảo miễn phí: https://modungym.com
Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/gems-fitness
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO GEMS FITNESS TẠI Q1, TP.HCM