TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO GENKI GYM BOXING YOGA TẠI Q12, TP.HCM
Khách hàng: CLB GENKI GYM BOXING YOGA
Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP
ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id kiểm soát ra vào với cửa khóa lực từ.
Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Tham khảo miễn phí: https://modungym.com
Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/genki-gym-boxing-yoga
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO GENKI GYM BOXING YOGA TẠI Q12, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO GENKI GYM BOXING YOGA TẠI Q12, TP.HCM  TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO GENKI GYM BOXING YOGA TẠI Q12, TP.HCMTRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO GENKI GYM BOXING YOGA TẠI Q12, TP.HCM