Logo ModunSoft

#modunsoft #phanmemphongtap #phanmemquanlyphongtap #phanmemgym


ModunSoft là thương hiệu của MODUN CORP, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm từ năm 2017. Đến năm 2019, ModunSoft trở thành thương hiệu của Công ty Modun, chuyên cung ứng dịch vụ phần mềm trong và ngoài nước. Sản phẩm nổi bật nhất của ModunSoft là Phần mềm quản lý phòng tập Gym, Yoga, Dance, Boxing, Hồ bơi – ModunGym.

**2017: Khởi đầu hành trình**

ModunSoft được thành lập vào năm 2017 với sứ mệnh giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn nhân lực và đạt doanh thu cao nhất.

**2019: Chuyển đổi thương hiệu**

Năm 2019, ModunSoft được chuyển đổi thành thương hiệu của Công ty Modun, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cung ứng dịch vụ phần mềm trong và ngoài nước.

**2020 – 2023: Hợp tác với các đối tác lớn**

Trong giai đoạn này, ModunSoft đã hợp tác với các công ty lớn như Swire và Tidewater, một công ty Hàng hải tại Singapore.

**2023: Tái cấu trúc và tập trung vào ngành Fitness**

Hiện nay, ModunSoft đã tái cấu trúc và chỉ tập trung vào ngành Fitness với sản phẩm ModunGym và ModunFit.

**Thành tựu nổi bật**

Trong suốt quá trình phát triển, ModunSoft đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm:

* Cung cấp dịch vụ phần mềm cho hơn 1.000 khách hàng trong và ngoài nước
* Trở thành đối tác tin cậy của các công ty lớn như Swire và Tidewater
* Phát triển sản phẩm Phần mềm quản lý phòng tập ModunGym được nhiều khách hàng tin dùng

**Sứ mệnh và giá trị cốt lõi**

Sứ mệnh của ModunSoft là tối đa hóa các giá trị mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi của ModunSoft bao gồm:

* Khách hàng là trọng tâm
* Đổi mới và sáng tạo
* Chất lượng và hiệu quả
* Uy tín và trách nhiệm

**Thông tin liên hệ**

Để biết thêm thông tin về ModunSoft và các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

* Website: https://modunsoft.com/
* Email: info@modunsoft.com
* Hotline: 0909 000 000