Truy cập đường dẫn để tải driver vân tay:

https://modunsoft.com/assets/includes/upload/files/SDKFinger.rar

Chỉnh lại định dạng ngày tháng và thời gian

Vào Control Panel => Change date, time, or number format

Hướng dẫn cài đặt phần mềm gym

Khung cửa sổ mới sẽ xuất hiện và chọn Additionnal settings…

Hướng dẫn cài đặt phần mềm gym

 

 

 

Chỉnh định dạng ngày tháng và thời gian

Định dạng thời gian: HH:mm với Short time, HH:mm:ss với Long time

Định dạng ngày tháng: dd/MM/yyyy với Short date (có thể tự nhập định dạng nếu trong danh sách không hiển thị)

Sau khi tùy chỉnh xong, chọn Apply để áp dụng các thay đổi.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm gym Hướng dẫn cài đặt phần mềm gym

 

Xin trân trọng cảm ơn.