TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO TINY GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM
Khách hàng: CLB TINY GYM
Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP
ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id và kiểm soát ra vào cổng tripod.
Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Tham khảo miễn phí: https://modungym.com
Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/tiny-gym
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO TINY GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO TINY GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO TINY GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GYM CHO TINY GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM