#slack #zoom #teams #giamsat #quyenriengtu
Hình ảnh minh họa cho việc giám sát nhân viên qua các ứng dụng làm việc từ xa

#congnghegiamsat #anninhthongtin #quyenriengtunhanvien #lamviectuxa #vanhoacongso

🤫 Bí Mật Công Sở: Sếp Biết Gì Về Bạn? 🤫

Slack, Zoom, Teams – những ứng dụng quen thuộc của dân văn phòng nay lại có thể là “tai mắt” của sếp ư? 🤔 Đúng vậy, với quyền quản trị, sếp có thể xem tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí cả hoạt động của bạn trên các nền tảng này. 😨 Vậy làm sao để bảo vệ quyền riêng tư khi làm việc từ xa? 🤔

🔎 Slack, Zoom, Teams: “Kính Lúp” Của Sếp 🔍

Sếp có thể xem gì trên Slack? 👀

 • Tin nhắn, kể cả tin nhắn riêng tư 🤫
 • Trạng thái hoạt động của bạn 😴
 • File bạn chia sẻ 📁

Zoom cũng không kém cạnh: 😠

 • Xem lại nội dung cuộc họp 📼
 • Biết bạn tham gia cuộc họp khi nào, ở lại bao lâu ⏱️
 • Đọc tin nhắn trong cuộc họp 💬

Còn Teams thì sao? 👀

 • Theo dõi mọi hoạt động: chat, gọi, họp 📞
 • Biết bạn đang online hay offline, dùng app gì 📱

💻 Bossware: “Kẻ Giám Sát Vô Hình” 👿

Ngoài các ứng dụng quen thuộc, sếp còn có thể dùng bossware để theo dõi bạn sát sao hơn. 😱 Bossware có thể:

 • Xem bạn dùng mạng xã hội nào, gõ gì 📱
 • Chụp màn hình máy tính của bạn 📸
 • Ghi lại thao tác chuột, bàn phím ⌨️

🤖 AI Tham Gia Cuộc Chơi 🤖

Bossware kết hợp với AI còn có thể dự đoán tâm trạng, hành vi của bạn. 😨 Liệu bạn có đang chán việc, muốn nghỉ việc hay muốn tham gia công đoàn? 🤔 Sếp có thể biết hết đấy! 😱

⚖️ Vậy Có Hợp Pháp Không? ⚖️

Ở hầu hết các bang của Mỹ, việc sếp giám sát nhân viên là hợp pháp. Tuy nhiên, một số bang đang xem xét luật hạn chế bossware. 💪

🛡️ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư 🛡️

Hãy cẩn trọng với những gì bạn làm trên các ứng dụng công sở. ☝️ Nếu sếp giám sát quá mức, hãy trao đổi thẳng thắn hoặc tìm kiếm cơ hội mới. 💪

Bài viết cung cấp thông tin về cách thức mà sếp có thể giám sát nhân viên thông qua các ứng dụng làm việc từ xa như Slack, Zoom, Teams và bossware. Bài viết cũng đề cập đến vấn đề pháp lý và đưa ra lời khuyên cho nhân viên về cách bảo vệ quyền riêng tư của mình.